YESUS SANGGUP MENYELAMATKAN DENGAN SEMPURNA SEMUA ORANG YANG DATANG KEPADA ALLAH MELALUI DIA 

0
1836

Oleh: P. Adriyanto

*” Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.”*
*Ibrani 7:25*

Yesus adalah Juru Selamat yang sempurna, Ia adalah Anak Allah yang sempurna. Kristus adalah sempurna dalam segala hal.

Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan.
Yesus berfirman:
*”Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.*
*Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.”*
*Yohanes 14:6*
Keselamatan tidak akan diperoleh dari siapapun, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita.

Yesus mempunyai kuasa untuk menuntun kita ke kehidupan yang kekal.
*¹”Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa.”*
*Yohanes 10:28*

*² *”Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ini ialah daging-Ku yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”*
*Yohanes 6: 51*
Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.

Selama kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita akan memperoleh kesempurnaan dan keselamatan. Namun, kita telah berdosa, dan jauh dari kesempurnaan. Dengan kasih karunia-Nya kita telah diselamatkan. Yesus sangat mengetahui kelemahan kita dan menjadi sasaran iblis untuk menyeret kita ke dalam dosa. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, di mana kita berlindung dengan aman dan berbuah.

*”Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allah-an, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia.”*
*Kolose 2: 9~10*
Yesus telah mengisi hidup kita secara penuh, dan karena itulah kita yakin bahwa Yesus telah menyelamatkan kita.

Kita harus bersyukur dan berterimakasih karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Setelah mati, Allah telah mencurahkan ke dalam diri-Nya seluruh kepenuhan ke-Allah-an dan kita juga menerima berkat yang luar biasa berupa kehidupan yang kekal yang bebas dari segala dosa. Datanglah kepada Yesus, maka Ia akan menghantar kita menemui Bapa di surga dan menerima keselamatan.
Amin.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here