Jangan Mengeraskan Hati

0
1569

Yeremia 35-36

 

 

Yeremia 36:2-4  (2) “Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah Kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak Aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia, sampai waktu ini. (3) Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.” (4) Jadi Yeremia memanggil Barukh bin Neria, lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan TUHAN kepadanya.

 

Melalui nabi Yeremia, Tuhan memerintahkan untuk menulis dan mencatat semua peringatan dan teguran Tuhan untuk bangsa Israel, dengan harapan supaya bangsa Israel mau mendengar, bertobat dan berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga Tuhan dapat mengampuni kesalahan dan dosa mereka !

 

Jadi melalui peringatan dam teguran Tuhan ini, Tuhan seperti sedang memberitahu bangsa Israel bahwa Tuhan SIAP dan MAU untuk mengampuni kesalahan dan dosa bangsa Israel, asalkan bangsa Israel mau MENDENGAR, BERTOBAT dan BERBALIK DARI TINGKAH LANGKAHNYA YANG JAHAT ! Tetapi yang terjadi adalah :

 

• RAJA MENOLAK PERINGATAN DAN TEGURAN TUHAN !

 

Yeremia 36:23 (23) Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan tiga empat lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu.

 

• RAJA DAN PENGAWALNYA TIDAK TERKEJUT DAN TIDAK RENDAH HATI KETIKA MENDENGAR PERINGATAN DAN TEGURAN TUHAN !

 

Yeremia 36:24 (24) Baik raja maupun para pegawainya, yang mendengarkan segala perkataan ini, seorangpun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya.

Baca juga  Kebiasaan Hidup yang Membawa Kebahagiaan: Memilih untuk Bersukacita

 

• RAJA MENOLAK MENDENGARKAN DAN MENERIMA NASIHAT DAN PERINGATAN ORANG ORANG YANG BIJAKSANA

 

Yeremia 36:25 (25) Elnatan, Delaya dan Gemarya memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka.

 

• RAJA MENGERASKAN HATINYA !

 

Yeremia 36:26 (26) Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel dan Selemya bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Barukh dan nabi Yeremia, tetapi TUHAN menyembunyikan mereka.

 

Respon dan sikap raja dan bangsa Israel yang menolak Peringatan dan Teguran Tuhan, telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk dapat menerima anugeran, kemurahan dan kebaikan Tuhan, sebagai akibatnya raja dan bangsa Israel harus menanggung konsekwensinya, semua ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan :

 

• JANGAN MENGERASKAN HATI JIKA KITA MENDENGAR TEGURAN TUHAN !

 

Ibrani 13:15 (15) Tetapi apabila pernah dikatakan: “Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman”

 

• JANGAN MENJADI ORANG BEBAL , TETAPI JADILAH ORANG YANG BIJAKSANA !

 

Efesus 5:15 (15) Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,

 

• JANGAN MEMBUANG WAKTU, KARENA HARI HARI INI JAHAT !

 

Efesus 5:16 (16) dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.

 

Deklarasi Firman Tuhan :

Puji Tuhan ! Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menngingatkan kami, menolong kami, memimpin kami dan memampukan kami untuk tidak mengeraskan hati kami dan menolak setiap teguran dan peringatan Tuhan ! Oleh anugerah Tuhan, kami diberi kepekaan dan kerendahan hati untuk dapat bersegera mendengar, meresponi, menerima dan mentaati semua teguran dan peringatan Tuhan ! Oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong, memimpin dan memampukan kami untuk kami dapat hidup bijaksana, untuk kami mempergunakan waktu hidup kami dengan bijaksana dan untuk kami dapat hidup benar dalam segala aspek kehidupan kami ! Grace 3x !

Baca juga  PENGURAPAN MENUJU PENOBATAN: KASUS DAUD

 

Jangan mengeraskan hati dan jangan menolak teguran dan peringatan Tuhan, milikilah kerendahan hati, sebab kerendahan hati adalah kunci untuk kita dapat menerima dan meresponi dengan benar setiap teguran dan peringatan Tuhan ! Have a blessed sunday ! Gbu all. AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here